Các loại cảo vấu hai chiều kiểu TMMR F

TMMR 40F, TMMR 60F, TMMR 80F, TMMR 120F, TMMR 160F, TMMR 200F, TMMR 250F, TMMR 300F, TMMR 160XL, TMMR 200XL, TMMR 250XL, TMMR 350XL

Có khả năng cảo bên trong và ngoài vòng bi

Vấu cảo tự khoá

Độ mở từ 23 – 350 mm

Đai ốc lục giác trên thân cảo để chống xoay dễ thao tác

Có thể cung cấp nguyên bộ với giá đỡ (TMMR 8F)

Thanh nối để tăng chiều dài cảo (TMMR 16/35XL-4)

Mô tả

TMMR 40F, TMMR 60F, TMMR 80F, TMMR 120F, TMMR 160F, TMMR 200F, TMMR 250F, TMMR 300F, TMMR 160XL, TMMR 200XL, TMMR 250XL, TMMR 350XL

Có khả năng cảo bên trong và ngoài vòng bi

Vấu cảo tự khoá

Độ mở từ 23 – 350 mm

Đai ốc lục giác trên thân cảo để chống xoay dễ thao tác

Có thể cung cấp nguyên bộ với giá đỡ (TMMR 8F)

Thanh nối để tăng chiều dài cảo (TMMR 16/35XL-4)