Vòng bi cầu có mặt cắt mỏng

Gọn và cứng vững. Có thể chịu được tải trọng hướng tâm và dọc trục. Dải sản phẩm rộng theo tiêu chuẩn ISO cho phép thiết kế với độ linh động lớn trong các trường hợp cần độ choán chỗ nhỏ và cần kết cấu có ma sát thấp. Cũng có loại có phớt chặn để bảo dưỡng dễ dàng.

Danh mục:

Mô tả

Gọn và cứng vững. Có thể chịu được tải trọng hướng tâm và dọc trục. Dải sản phẩm rộng theo tiêu chuẩn ISO cho phép thiết kế với độ linh động lớn trong các trường hợp cần độ choán chỗ nhỏ và cần kết cấu có ma sát thấp. Cũng có loại có phớt chặn để bảo dưỡng dễ dàng.