Súng bơm mỡ dùng một tay LAGH 400

Loại súng này có thể sử dụng với mỡ được nạp vào bằng bơm hoặc loại mỡ dạng ống. Thiết kế tiện dụng, ống mềm và có khả năng lắp ống theo chiều đứng hoặc chiều ngang để đảm bảo việc sử dụng được dễ dàng nhất

Dễ sử dụng: chỉ sử dụng một tay để bơm mỡ

Có thể nạp lại mỡ: có sẵn vú mỡ và van xả khí cho phép nạp lại mỡ bằng bơm mỡ

Công suất cao: áp suất bơm tới 30 MPa

Một lần bơm được 0.8 cm3 mỡ

Loại vòi bơm mỡ thuỷ lực mềm: có thể uốn cong, có thể được lắp theo chiều đứng hay chiều ngang

Mô tả

Loại súng này có thể sử dụng với mỡ được nạp vào bằng bơm hoặc loại mỡ dạng ống. Thiết kế tiện dụng, ống mềm và có khả năng lắp ống theo chiều đứng hoặc chiều ngang để đảm bảo việc sử dụng được dễ dàng nhất

Dễ sử dụng: chỉ sử dụng một tay để bơm mỡ

Có thể nạp lại mỡ: có sẵn vú mỡ và van xả khí cho phép nạp lại mỡ bằng bơm mỡ

Công suất cao: áp suất bơm tới 30 MPa

Một lần bơm được 0.8 cm3 mỡ

Loại vòi bơm mỡ thuỷ lực mềm: có thể uốn cong, có thể được lắp theo chiều đứng hay chiều ngang