Gối đỡ SNL

Gối đỡ SKF thế hệ SNL – thành quả cải tiến kỹ thuật liên tục trên bảy thập niên qua – là giải pháp linh hoạt về gối đỡ, có độ tin cậy cao cho những ứng dụng gối đỡ vòng bi. Các điểm đặc biệt, độc đáo của SKF về mặt thiết kế, cho khả năng tối đa hoá tuổi thọ làm việc của vòng bi lắp trong gối đỡ đồng thời giảm chi phí bảo trì và thời gian ngừng máy.

Danh mục:

Mô tả

Gối đỡ SKF thế hệ SNL – thành quả cải tiến kỹ thuật liên tục trên bảy thập niên qua – là giải pháp linh hoạt về gối đỡ, có độ tin cậy cao cho những ứng dụng gối đỡ vòng bi. Các điểm đặc biệt, độc đáo của SKF về mặt thiết kế, cho khả năng tối đa hoá tuổi thọ làm việc của vòng bi lắp trong gối đỡ đồng thời giảm chi phí bảo trì và thời gian ngừng máy.