Dụng cụ đo nhiệt độ không tiếp xúc và tiếp xúc TKTL

TKTL 10, TKTL 20, TKTL 30, TKTL 40

Dụng cụ đo nhiệt độ hồng ngoại cầm tay nhẹ, đo nhiệt độ an toàn ở khoảng cách xa

Sử dụng dễ dàng, hướng vào mục tiêu đơn giản, bóp cò và nhiệt độ hiện trên màn hình

Dụng cụ chắc chắn, màn hình tinh thể lỏng, tia laser

Có đèn LED sáng để chiếu vào vật thể sử dụng ở khu vực tối

Mô tả

TKTL 10, TKTL 20, TKTL 30, TKTL 40

Dụng cụ đo nhiệt độ hồng ngoại cầm tay nhẹ, đo nhiệt độ an toàn ở khoảng cách xa

Sử dụng dễ dàng, hướng vào mục tiêu đơn giản, bóp cò và nhiệt độ hiện trên màn hình

Dụng cụ chắc chắn, màn hình tinh thể lỏng, tia laser

Có đèn LED sáng để chiếu vào vật thể sử dụng ở khu vực tối