Pulley

Tất cả các bánh đai Puly của SKF đều được cân bằng tĩnh trước khi xuất xưởng, cho phép hoạt động tốt hơn ở vận tốc cao
Có thể cung cấp bánh đai được cân bằng động khi có yêu cầu
Tất cả bánh đai có đường kính ngoài đến 300mm (12in) được đóng gói trong hộp carton, trên 30Kg (66lsb) thì được đóng thùng gỗ

 

Danh mục:

Mô tả

Tất cả các bánh đai Puly của SKF đều được cân bằng tĩnh trước khi xuất xưởng, cho phép hoạt động tốt hơn ở vận tốc cao
Có thể cung cấp bánh đai được cân bằng động khi có yêu cầu
Tất cả bánh đai có đường kính ngoài đến 300mm (12in) được đóng gói trong hộp carton, trên 30Kg (66lsb) thì được đóng thùng gỗ