Vòng bi đỡ chặn tiếp xúc

Được thiết kế để sử dụng trong các trường hợp có tải trọng hỗn hợp và cần một kết cấu cứng vững. Các kiểu hai dãy, có thể có phớt chặn, cho ta kết cấu đơn giản vì có thể đỡ và định vị trục ở cả hai phía. Loại tiếp xúc góc 4 điểm được sử dụng khi có tải dọc trục hai phía, trong khoảng không gian hẹp.

Danh mục:

Mô tả

Được thiết kế để sử dụng trong các trường hợp có tải trọng hỗn hợp và cần một kết cấu cứng vững. Các kiểu hai dãy, có thể có phớt chặn, cho ta kết cấu đơn giản vì có thể đỡ và định vị trục ở cả hai phía. Loại tiếp xúc góc 4 điểm được sử dụng khi có tải dọc trục hai phía, trong khoảng không gian hẹp.