Các loại cảo vấu tiêu chuẩn kiểu TMMP

TMMP 2×65, TMMP 2×170, TMMP 3×185, TMMP 3×230, TMMP 3×300

Một dải sản phẩm gồm 5 cỡ cảo khác nhau có 2 hoặc 3 vấu

Độ mở tối đa của cảo từ 65 – 300 mm

Có cơ cấu côn tự định tâm và định vị các vấu cảo

Lò xo có lực mạnh giữ cho các vấu cảo nằm đúng vị trí, giúp thao tác dễ dàng

Thép carbon chất lượng cao được nhiệt luyện

Mô tả

TMMP 2×65, TMMP 2×170, TMMP 3×185, TMMP 3×230, TMMP 3×300

Một dải sản phẩm gồm 5 cỡ cảo khác nhau có 2 hoặc 3 vấu

Độ mở tối đa của cảo từ 65 – 300 mm

Có cơ cấu côn tự định tâm và định vị các vấu cảo

Lò xo có lực mạnh giữ cho các vấu cảo nằm đúng vị trí, giúp thao tác dễ dàng

Thép carbon chất lượng cao được nhiệt luyện