Vòng bi cầu tự lựa hai dãy

Thích hợp trong trường hợp có độ lệch trục. Có thể có phớt chặn và được bôi trơn sẵn, không cần bảo dưỡng. Loại được lắp với sơ mi côn (măng xông) và sử dụng ổ đỡ của SKF cho bạn kết cấu lắp đặt có tính kinh tế cao.

Danh mục:

Mô tả

Thích hợp trong trường hợp có độ lệch trục. Có thể có phớt chặn và được bôi trơn sẵn, không cần bảo dưỡng. Loại được lắp với sơ mi côn (măng xông) và sử dụng ổ đỡ của SKF cho bạn kết cấu lắp đặt có tính kinh tế cao.