Vòng bi chặn tang trống tự lựa

Chắc chắn, có khả năng tự điều chỉnh lệch trục. Chịu tải dọc trục cao. Có thể cùng chịu được tải hướng kính lớn hơn 55% so với tải dọc trục. Độ tin cậy và tuổi thọ làm việc cao cho dù làm việc ở các điều kiện khắc nghiệt. Thiết kế rời giúp cho công tác lắp đặt được dễ dàng.

Danh mục:

Mô tả

Chắc chắn, có khả năng tự điều chỉnh lệch trục. Chịu tải dọc trục cao. Có thể cùng chịu được tải hướng kính lớn hơn 55% so với tải dọc trục. Độ tin cậy và tuổi thọ làm việc cao cho dù làm việc ở các điều kiện khắc nghiệt. Thiết kế rời giúp cho công tác lắp đặt được dễ dàng.