Vòng bi đũa chặn

Chịu tải nặng và dọc trục ở một phía. Cứng vững và chịu được xung tải. Kết cấu rất gọn nếu sử dụng được bề mặt ổ đỡ làm rãnh lăn.

Danh mục:

Mô tả

Chịu tải nặng và dọc trục ở một phía. Cứng vững và chịu được xung tải. Kết cấu rất gọn nếu sử dụng được bề mặt ổ đỡ làm rãnh lăn.