Ổ trượt

Ổ trượt cầu tự lựa có thể sử dụng trong các trường hợp chuyển động quả lắc hay có lệch trục dưới mọi điều kiện tải trọng và trong mọi ứng dụng. Ổ trượt loại khớp nối tự lựa gồm 2 loại ren trong và ren ngoài. Cũng có ổ trượt thép – thép loại không-cần-bảo-dưỡng. Bạc trượt loại GLYCODUR được sử dụng trong các khoảng không gian giới hạn. Các sản phẩm này có tính chống ma sát cao, tính tự bôi trơn tối ưu và không-cần-bảo-dưỡng.

Danh mục:

Mô tả

Ổ trượt cầu tự lựa có thể sử dụng trong các trường hợp chuyển động quả lắc hay có lệch trục dưới mọi điều kiện tải trọng và trong mọi ứng dụng. Ổ trượt loại khớp nối tự lựa gồm 2 loại ren trong và ren ngoài. Cũng có ổ trượt thép – thép loại không-cần-bảo-dưỡng. Bạc trượt loại GLYCODUR được sử dụng trong các khoảng không gian giới hạn. Các sản phẩm này có tính chống ma sát cao, tính tự bôi trơn tối ưu và không-cần-bảo-dưỡng.