Vòng bi dẫn tựa

Các loại vòng bi dẫn tựa được chế tạo sẵn với vòng ngoài được gia cố để chịu tải nặng, kể cả va đập. Các loại vòng bi với vòng ngoài dạng chỏm cầu có thể chịu được lệch trục.

Danh mục:

Mô tả

Các loại vòng bi dẫn tựa được chế tạo sẵn với vòng ngoài được gia cố để chịu tải nặng, kể cả va đập. Các loại vòng bi với vòng ngoài dạng chỏm cầu có thể chịu được lệch trục.