Vòng bi chặn (bi kim)

Có thể chịu tải trọng dọc trục lớn ở về một phía. Có độ bền và chịu được va đập. Với độ chiếm chỗ nhỏ, cho phép có kết cấu lắp đặt gọn nhẹ. Trong trường hợp sử dụng các chi tiết máy liên quan làm rãnh lăn, bộ con lăn kim và vòng cách có thể làm việc như một vòng bi trong khoảng không gian tối thiểu.

Danh mục:

Mô tả

Có thể chịu tải trọng dọc trục lớn ở về một phía. Có độ bền và chịu được va đập. Với độ chiếm chỗ nhỏ, cho phép có kết cấu lắp đặt gọn nhẹ. Trong trường hợp sử dụng các chi tiết máy liên quan làm rãnh lăn, bộ con lăn kim và vòng cách có thể làm việc như một vòng bi trong khoảng không gian tối thiểu.