Mỡ LGEP 2

Mỡ EP cho các ứng dụng trong công nghiệp và ô tô

Máy móc thiết bị trong ngành giấy

Máy nghiền

Mô tơ điện kéo đầu máy xe lửa

Cổng đập thuỷ điện

 

Danh mục:

Mô tả

Mỡ EP cho các ứng dụng trong công nghiệp và ô tô

Máy móc thiết bị trong ngành giấy

Máy nghiền

Mô tơ điện kéo đầu máy xe lửa

Cổng đập thuỷ điện

 

Thông tin bổ sung

cao

12mm

nặng

5gr

rộng

2cm