Mỡ LGHP 2

Mỡ chịu nhiệt độ cao và độ ồn thấp

Động cơ điện

Quạt thông gió vận hành liên tục ở nhiệt độ trên 80 C

Vòng bi ly hợp

Danh mục:

Mô tả

Mỡ chịu nhiệt độ cao và độ ồn thấp

Động cơ điện

Quạt thông gió vận hành liên tục ở nhiệt độ trên 80 C

Vòng bi ly hợp

Thông tin bổ sung

cao

12mm

nặng

5gr

rộng

2cm