Mỡ LGEV 2

Mỡ EP với phụ gia Disulphite Molybden cho công nghiệp nặng

Vòng bi trục quay cho thiết bị trống quay

Con lăn đỡ chặn cho thiết bị nung và sấy quay

Bánh xe gầu máy xúc

Vòng bi truyền động cỡ lớn

Thiết bị cán lăn áp lực cao

 

Danh mục:

Mô tả

Mỡ EP với phụ gia Disulphite Molybden cho công nghiệp nặng

Vòng bi trục quay cho thiết bị trống quay

Con lăn đỡ chặn cho thiết bị nung và sấy quay

Bánh xe gầu máy xúc

Vòng bi truyền động cỡ lớn

Thiết bị cán lăn áp lực cao