Súng bơm mỡ TLGH 1

Sử dụng với ống mỡ hoặc mỡ thùng

Kết cấu bền chắc cho phép sử dụng lâu dài

Cần và khớp bơm chắc chắn an toàn

Vỏ thép chất lượng cao không biến dạng, dễ dàng trong việc lắp ống mỡ

Thiết kế pittong đặc biệt đảm bảo bơm sạch mỡ trong ống

Áp lực bơm tối đa 40 MPa

Dung tích 1 cm3 / lần bơm

Có thể cung cấp nguyên bộ

Mô tả

Sử dụng với ống mỡ hoặc mỡ thùng

Kết cấu bền chắc cho phép sử dụng lâu dài

Cần và khớp bơm chắc chắn an toàn

Vỏ thép chất lượng cao không biến dạng, dễ dàng trong việc lắp ống mỡ

Thiết kế pittong đặc biệt đảm bảo bơm sạch mỡ trong ống

Áp lực bơm tối đa 40 MPa

Dung tích 1 cm3 / lần bơm

Có thể cung cấp nguyên bộ