Các loại máy gia nhiệt cảm ứng kiểu TIH … m cỡ nhỏ và trung bình

TIH 030m, TIH 100m, TIH 220m

Chất lượng cao với thời hạn bảo hành 3 năm

Chứng nhận an toàn của CE & TUV

Mạch điện tử kỹ thuật cao

Bảo vệ quá nhiệt

Khả năng khử từ tuyệt hảo

Có thể gia nhiệt vòng bi có phớt chắn cao su

Thanh gia nhiệt xoay được (TIH 100m)

 

Mô tả

TIH 030m, TIH 100m, TIH 220m

Chất lượng cao với thời hạn bảo hành 3 năm

Chứng nhận an toàn của CE & TUV

Mạch điện tử kỹ thuật cao

Bảo vệ quá nhiệt

Khả năng khử từ tuyệt hảo

Có thể gia nhiệt vòng bi có phớt chắn cao su

Thanh gia nhiệt xoay được (TIH 100m)