Mỡ LGHB 2

Mỡ EP chịu nhiệt độ cao sử dụng trong công nghiệp

Bạc trượt

Máy làm giấy

Thiết bị sàng rung nhựa đường

Thiết bị đúc liên tục

Vòng bi tang trống 2 dãy tự lựa có phớt che mỡ vận hành ở nhiệt độ trên 150 C

Chịu được nhiệt độ đến 200 C

Danh mục:

Mô tả

Mỡ EP chịu nhiệt độ cao sử dụng trong công nghiệp

Bạc trượt

Máy làm giấy

Thiết bị sàng rung nhựa đường

Thiết bị đúc liên tục

Vòng bi tang trống 2 dãy tự lựa có phớt che mỡ vận hành ở nhiệt độ trên 150 C

Chịu được nhiệt độ đến 200 C

Thông tin bổ sung

Kích thước 12 × 13 × 44 cm
cao

12mm

nặng

5gr

rộng

2cm