Phớt chắn dầu

HMSA10 RG : phớt 2 môi chắn bụi, làm bằng cao su nitril, có khả năng làm việc ở nhiệt độ tối đa 100 C

Danh mục:

Mô tả

HMSA10 RG : phớt 2 môi chắn bụi, làm bằng cao su nitril, có khả năng làm việc ở nhiệt độ tối đa 100 C

Thông tin bổ sung

cao

12mm

nặng

5gr

rộng

2cm