Đĩa xích

Toàn bộ đĩa xích của SKF được bôi dầu bảo quản, đóng kín trong bao bì nhựa trước khi đóng hộp giúp cho sản phẩm đến tay khách hàng trong điều kiện hoàn hảo
Chúng tôi có thể cung cấp đĩa xích với các răng được nhiệt luyện cứng, gia công lỗ và rãnh then theo kích thước yêu cầu
Tất cả các đĩa xích có đường kính ngoài đến 300mm (12in) được đóng trong hộp carton, trên 30Kg (66lsb) thì được đóng trong thùng gỗ

 

Danh mục:

Mô tả

Toàn bộ đĩa xích của SKF được bôi dầu bảo quản, đóng kín trong bao bì nhựa trước khi đóng hộp giúp cho sản phẩm đến tay khách hàng trong điều kiện hoàn hảo
Chúng tôi có thể cung cấp đĩa xích với các răng được nhiệt luyện cứng, gia công lỗ và rãnh then theo kích thước yêu cầu
Tất cả các đĩa xích có đường kính ngoài đến 300mm (12in) được đóng trong hộp carton, trên 30Kg (66lsb) thì được đóng trong thùng gỗ